10 Parkiaplantager:

 • 50 hektar Parkiaplantage er etableret i Burkina Faso og vokser lige nu over al forventning
 • De 50 hektar Parkiatræer vil over de næste 15 år optage omkring 9000 ton CO2 i deres biomasse, hvilket er med til at afhjælpe de globale klimaudfordringer
 • De 5000 træer vil inden for de næste fem år starte med at producere værdifulde frugter
 • Hver plantage vil producere ca. 10 ton soumbala om året, hvilket har en potentiel markedsværdi for lokalbefolkningen på ca. 65.000 kr.

Ovenstående giver landsbyerne mulighed for en økonomisk stabilitet de næste mange år frem, en stabilitet som sandsynligvis ikke var mulig, hvis ikke de lokale kvinder havde fået hjælp til plantningen af 5000 træer.

Jord og dyrkning:

 • Plantagerne bidrager til at holde på vand og vigtige næringsstoffer i den meget udpinte og tørre landbrugsjord
 • Et højere indhold af næringsstoffer og vand i jorden gør det muligt at dyrke andre afgrøder mellem træerne med en meget større sikkerhed, end hvis det var på almindelig landbrugsjord
 • Den større dyrkningssikkerhed medfører et øget afgrødeudbytte og bidrager hermed til øget fødevaresikkerhed for den enkelte landsby

Afgrøderne, som plantes i træernes skygge, udgør en ekstra indtægtskilde og bidrager dermed også til at øge landsbybeboernes økonomiske stabilitet.

Erfaring og samfundsudvikling:

 • 100 burkinske kvinder har fået erfaring med planteskoleetablering, plantageetablering og -drift, samt indsigt i hvordan en organisation er i stand til at tilbyde nye veje for fremtiden
 • De 100 kvinder har fået mulighed for at etablere et netværk til en nationalt forankret kvindeorganisation, Munyu Banfora.
 • Kvinderne oplever, at de nu, i højere grad, hjælper med til at sikre fremtiden for deres børn og børnebørn ved at have etableret de 10 plantager
 • Kvinderne oplever, at de tager ansvar i lokalsamfundet, og modtager anerkendelse og respekt for deres indsats fra landsbyens øvrige beboere

Ændringer i projektet og organisationen

Vi har i SocieTrees valgt ikke at fuldføre den omkostningstunge CO2-certificering af plantagerne på nuværende tidspunkt, men vil i stedet overveje denne mulighed, når vi får etableret flere plantager i lokalområderne. Dette frigiver projektmidler, som var tiltænkt CO2-certificeringen, og som nu vil blive brugt på konkrete udviklingsprojekter i de 10 landsbyer. Udviklingsprojekter, som oprindeligt skulle finansieres af CO2-kreditsalget. Disse projekter vil blive planlagt i samarbejde med kvinderne i landsbyerne, og i løbet af 2017 vil du i vores nyhedsbreve og på facebook kunne følge udviklingsprojekterne. Årsagen til udskydelse af CO2-certifering er, at prisen for certificering er fast og ikke afhænger af plantagernes størrelser. Det vil derfor bedre kunne svare sig at CO2-certificere plantagerne, når vi sammen med landsbyerne har etableret flere plantager.

Til generalforsamlingen d. 23. marts 2017 aftrådte Mette Kronborg fra formandsposten efter fem år, og Phine Wiborg, tidligere næstformand gennem to år, er ny formand for SocieTrees. 

Jeg er glad og stolt over de burkinske kvinders indsats i projektet. Jeg startede SocieTrees med inspiration fra netop disse kvinder, og jeg havde slet ikke drømt om alt det vi har været i stand til at udrette sammen. Projektet i Burkina Faso er i en ny fase, og jeg føler, at det er tid til at give stafetten videre til nye iderige og passionerede mennesker. Der er sket meget de sidste fem år, siden SocieTrees tog sine første skridt, både med projektet i Burkina Faso og også for mig og min familie. Jeg arbejder nu professionelt med både landbrug, klima og udviklingsarbejde, og det er mit håb, at jeg på et tidspunkt atter får mulighed for at krydse veje med de burkinske kvinder og Parkiatræerne.

– Mette Kronborg

Projektets fremtid i Burkina Faso og Danmark

Kvinderne i de 10 landsbyer har indtil nu gjort et fantastisk stykke arbejde, og vi håber på sammen at kunne sprede udviklingen til nye landsbyer. I 2017 fokuserer vi i SocieTrees på tre projektdele i Burkina Faso, som du kan læse mere om herunder.

Planlægning og koordinering af Soumbala-distribution

Når parkiaplantagerne begynder at producere parkiafrugter, skal der planlægges og udvikles distributionskanaler fra landsbyerne til resten af Burkina Faso. I dette arbejde er det vigtigt at inddrage landsbyerne og få udnyttet lokale ressourcer, samt at skabe et solidt lokalt netværk og samarbejde.

Udviklingsprojekter i landsbyerne i samarbejde med kvinderne

Kvinderne har arbejdet hårdt og lært meget om plantageudvikling og fordele ved dyrkning af plantager. I samarbejde med SocieTrees skal kvinderne nu i gang med at planlægge og udføre udviklingsprojekter i lokalsamfundet, som finansieres af midler løsgivet fra CO2-arbejdet, som på nuværende tidspunkt sættes på pause.

Etablering af flere plantager i samarbejde med nye landsbyer

For at styrke udviklingen i lokalområderne og arbejde hen mod CO2-certificering af samtlige landsbyers plantager, arbejder vi mod at udvide de nuværende plantager, samt etablere plantager i nye landsbyer.

I Danmark vil vores arbejde og fokus være på at få finansieret det fortsatte samarbejde med kvinderne, samt nye projekter gennem støtte og sponsorater. Derudover vil vi løbende oplyse om udviklingen i lokalområderne på Facebook og i nyhedsbreve, og arbejde for at styrke det tætte forhold mellem Danmark og landsbyerne. Vi sætter stor pris på dit bidrag og håber meget, at du fortsat vil støtte vores udviklingsprojekt og kvinderne i Burkina Faso.

Mange tak!

Vi vil gerne takke dig for dine donationer, bidrag og vedholdende tro på, at vi i fællesskab faktisk kan, og har været i stand til, at ændre noget for mennesker så langt fra vores dagligdag. TAK!Vi håber, at du fortsat vil være med til at støtte SocieTrees’ arbejde i Burkina Faso og derigennem udbrede den gode fortælling om alle de stærke og fantastiske burkinske kvinder.

Mange venlige hilsner

Phine, Mette og hele SocieTrees-holdet

Husk at du altid kan bidrage til SocieTrees’ arbejde og kvindernes plantager i Burkina Faso via donationer med MobilePay: 98119